TOP
 CAMBCAVI 创博佳维
   
关于我们 产品中心 最新动态 联系我们
 
 
     
     
     
     
     
     
  主机类
     
     
     
     
 

 

 
   
 
 
 
     
 C&C800   C&C600   C&C500
系列旋转式压片机 系列单冲压片机 胶囊充填机
     
     
     
     
     
 
         
         
         
  辅机类
         
 
       
       
     
       
       
       
       
 C&C400  C&C300A  C&C200  C&C100
系列铝塑泡罩剔粒机 自动开囊机 系列上旋式筛片机 系列胶囊分选抛光机
       
       
       
       
       
       
       
 
         
 
         
  WIP类
         
         
 
     
 
         
         
         
         
   
       
 C&C100H WIP  C&C200H WIP    C&C800C WIP  
密闭式胶囊抛光机 密闭式上旋式筛片机   密闭式旋转式压片机  
         
         
         
         
         
         
  代理产品类
         
   
 
         
 
     
     
     
     
     
     
LOMA LOCK(英国) NATOLI(美国)  Delfin 得风(意大利)
金属检测机 压片机模具 WIP吸尘机
     
 
     
         
 
 
 
           
           
 

 

   
       
       
               
       
               
 
 
  ©2003 - 2023 北京创博佳维科技有限公司. 版权所有 . 京ICP备05074654号-1 京公网安备110107005940